Tjänster

Hakarps schakt & transport AB utför i huvudsak transporter och arbeten inom anläggningsbranchen.

Några av transporterna vi utför:

  • Maskinflyttar upp till 52 ton
  • Asfalt
  • Grus
  • Schakt
  • Rivningsmaterial
  • Vinterväghållning
  • Grusning av vägar samt parkeringar